استاد علی خوشنویس زاده

استاد علی خوشنویس زاده

علی خوشنویس زاده اصفهانی فرزند مرحوم استاد حسین خوشنویس زاده اصفهانی متولد ۱۳۲۷، مدرس دانشگاه، کارشناس هنر در سازمان میراث فرهنگی و دارای دکتری هنر است. استاد تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در دارالفنون تهران گذرانده و پس از اتمام تحصیلات آکادمیک و خدمت نظام وظیفه در تهران، سال ۴۹ به زادگاه خود اصفهان بازمی گردد. ایشان می گوید: اولین استادم پدرم بودند. سپس از محضر اساتیدی چون  مرحوم استاد حاج مصورالملکی(نگارگری و نقاشی)، استاد محمد تجویدی، استاد حسین بهزاد و استاد حسن زرین خط(خوشنویسی) کسب فیض نمودم.
علی خوشنویس زاده اصفهانی فرزند مرحوم استاد حسین خوشنویس زاده اصفهانی
علی خوشنویس زاده اصفهانی فرزند مرحوم استاد حسین خوشنویس زاده اصفهانی
لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.