فيروزه كوبي

فيروزه كوبي هنري است كه با خلق لايه ايي از خرده سنگهاي فيروزه بر سطح بدنه هاي فلزي اشياء وزيورآلات بسيار با ارزشي را ساخته پرداخته مي نمايد .فيروزه كوبي در ايران به گونه ايي كه امروزه كار مي شود جزء هنر هاي معاصر 100 سال اخير است اما مانند ديگر هنر هاي موجود داراي پيشينه كهن مي باشد چرا كه تكنيك كنارهم قرارادادن خرده سنگها و موزائيك هاي رنگي نه تنها در ايران بلكه در جهان قدمتي ديرينه دارد و اين نبوغ هنرمند است كه با جايگزيني عناصر كاربردي خود مي تواند طرحي نو را ايجاد نمايد.فيروزه كوبي به طور كلي از تزيين سطح فلزاتي چون طلا و نقره و ساخت زيور آلات به سطح ظروف مسي،برنجي و ... آورده شده است و در حال حاضر تنها در اصفهان انجام مي گيرد.

معرفي فیروزه کوبی
Image

مرحله اول

مرحله اول

ابتدا زير ساخت توسط متخصص اين كار متناسب با چگونگي طرح اندازي فيروزه ساخته مي گردد به گونه ايي كه اطراف قسمت كه فيروزه در آن چسبانده مي شود دوتا سه ميلي متر برجسته است.

مرحله دوم

مرحله دوم

خرده سنگ هاي فيروزه پس از خريداري از معادن بنابر نوع استفاده ضايعات آن جدا مي گردد.سپس بدنه فلزي به وسيله مشعل تا دماي ْ30 گرم شده و همزمان روي آن پودر لاك روي آن پاشيده مي شود پودر به سرغت ذوب شده و سطح كار را مي پوشاند در ادامه مجددا بدنه گرم شده و قسمت به قسمت سنگهاي فيروزه كنار هم روي لاك ذوب شده چيده مي شود

مرحله سوم

مرحله سوم

در نهايت طي دومرحله پرداخت كاري اضافه هاي سنگها زدوده مي شود.در مرحله بعد روي قسمت فيروزه كوب لايه اي از پودر لاك پاشيده شده و گرما داده مي شود تا خلل و فرج سطح كار پر شود.

مرحله چهارم

مرحله چهارم

قسمت فيروزه كوبي شده به وسيله روغن زيتون و يا روغن كنجد پوليش مي گردد تا اين قسمتها نيز مانند بدنه شفاف و درخشان گردد.يكنواختي سنگهاي فيروزه ديده نشود از جمله نكاتي است كه از لحاظ فني قابل توجه مي باشد.