معرفی قلمکاری

قلمكاری هنري است كه به خلق پارچه هاي باسمه اي (قالبي) رنگي با مصارفي چون سفره، روميزي، سجاده كيف و .. از طريق تكنيك چاپ بر روي پارچه پنبه اي كرباس شكل مي گيرد. توليد طرح هاي رنگي و نقوش روي پارچه به وسيله باسمه يا قالب صورت میگیرد.روشي كه امروزه بيشتر قلمكار سازان اصفهان به كار مي برند باسمه چهار رنگ ناميده مي شود (مشكي ،قرمز ،آبي ،زرد)كه از مدت ها پيش به دليل سطح بالاي توليد جايگزين قلم مو و رنگ گرديده است .جنس قالبها به منظور اينكه در دراز مدت شكل خود را از دست ندهد از چوب درخت گلابي است رنگ ها عمدتا از رنگدانه هاي گياهي به دست مي آيد و عامل اصلي ثبات رنگ نيز همين مساله مي باشد.به عنوان نمونه رنگ مشكي از پوست گردو و رنگ قرمز از نوعي سنگ به نام زاج سفيد وريشه هاي گياه روناس ، رنگ آبي از لاجوردي و شيره انگور ، رنگ زرد از پوست انار شيرين ، رنگ سبز از انار شيرين، لاجورد ،شيره انگور در كنار عامل چسبنده اي چون كتيرا بدست مي آيد.ثبات رنگ نشانه كيفيت محصول توليد شده مي باشد بنابراين به وسيله يك دستمال سفيد مرطوب و كشيدن آن روي پارچه به آساني مي توان به سطح كيفيت پارچه قلم كار پي برد.

John Doe
Image

مرحله اول

در مرحله اول با توجه به كاربرد آن شكل مورد نظر برش خورده و اطراف آن ريشه تابي مي شود.

مرحله دوم

پس از رنگ آميزي به وسيله مهرهاي چوبي و رنگهاي حاصله به ترتيبي كه گفته شد رنگهاي اضافي از سطح كار شسته مي شود.

مرحله سوم

طي شست وشو رنگ قرمز كه فرار تر است كم رنگ مي شود. براي احيا رنگ قرمز پارچه ها را در پاتيل هايي كه درون آن پوست انار و روناس است مي جوشانند.

مرحله چهارم

پس از اين مرحله به منظور شفافيت زمينه كار پارچه ها را در پاتيل آب سرد و پوست انار غوطه ور مي سازند اين عمل موجب كرم رنگ شدن زمينه ضمن حفظ تمامي رنگهاي سطح پارچه مي گردد.