معرفی رو دوزی سنتی

به هنر آراستن و رويه آرايي پارچه به وسيله انواع دوخت تزييني ،رودوزي سنتي گفته مي شود و شامل انواع كوك و گره مي باشد.هنرمندان ایرانی از طريق دوخت انواع مهره و نخ هاي تزييني زمينه پارچه هاي ساده اي چون كرباس ،متقال و ... را به نحوه شايسته رنگارنگ و درخشان می سازند. امروزه در اصفهان انواع متفاوتي از رودوزي رواج دارد وغالبا به صورت تركيب چند نوع دوخت با يكديگر در زمينه پارچه ديده مي شود. اين دوخت ها بيشتر روي سجاده ،بقچه ،جلد قرآن ،روميزي،دستمال و ... ايجاد مي گردد و طرح هاي آن شامل نقش محرابي ،بته جقه،اسليمي و ختايي،نقش بازوبندي،پيچك ترنج و انواع گلها مي باشد.ملیله دوری،سکمه دوزی وقلاب دوزی چند نمونه رايج این هنر در اصفهان می باشند.

John Doe