معرفی معرق چوب

معرق هنر جايگزيني قسمتهاي مختلف يك طرح با چوبهاي رنگي و تلفيق آنها با يكديگر براي آراستن سطح يك تابلو و يا ديگر زير ساخت هاي چوبي مي باشد.معرق در لغت به معني شاخه شاخه مي باشد و اشاره به قطعه قطعه بودن ماهيت كلي كار دارد.در معرق كاري متناسب با ظرافت و پيچيدگي طرح از چوبهاي مختلف با تنوع رنگي بالا و همچنين صدف ، استخوان و فلز استفاده مي شود . در واقع اين مهارت استاد كار است كه از رنگ و بافت چوب در ايجاد هرچه بهتر جلوه كار خويش نهايت استفاده را نمايدهرچقدر برش قسمتهاي مختلف طرح تميزتر باشد قطعات كار بهتر و با درز كمتري در كنارهم جاي مي گيرند .اين مساله به همراه مواردي چون رنگبندي كار ،پيدا نبودن اثر چسب و جاي ميخ ،محكم بودن زيرساخت درارزش گذاري يك كار معرق بسيار مهم مي باشد .معرق انواع مختلف دارد چون معرق- منبت، معرق- خاتم اين دوشيوه اجرايي تركيبي است از قطعات معرق كه روي آن منبت كاري و يا خاتم كاري نيز انجام شده است .

John Doe
Image

مرحله اول

طرح را به صورت يك تكه روي تخت سه لايي چسبانده و براسا س خطوط هرتكه را شماره گذاري مي كنند.

مرحله دوم

سپس به وسيله اره مويي در نهايت دقت خطوط طرح را برش داده و از هر قطعه به عنوان يك الگو براي برش چوب مورد نظر استفاده مي كنند.

مرحله سوم

تخت سه لايي از طريق ميخ هايي كوچك به چوب اصلي متصل مي شود به گونه اي كه بعد از دوربري چوب بتوان تخته الگو و چوب را به راحتي ازهم جدا نمود.

مرحله چهارم

پس از تكميل طرح مي توان زمينه را نيز با متن چوبي و يا از پلي استر رنگي پر نمود.