معرفی طلاکوبی

هنر نقش اندازي بر بدنه هاي فولادي را به وسيله رشته هاي نازك طلا ،طلا كوبي مي گويند. محصول عمده طلاكوبي امروز تزيين آلات فولاديست به ويژه مجسمه هاي حيوانات كه اهميت مذهبي دارد و در دسته هاي عذاداران حمل مي شود .آماده سازي زير ساخت كه بيشتر به صورت تنديس هايي با شكل شير، آهو،طاووس و... است خود يكي از مراحل اصلي مي باشد جنس فلز به كاربرده شده اغلب فولاد است و تمام مراحل شكل دهي كار به وسيله چكش كاري و با دست انجام مي گيرد .در پايان همه قطعات به يكديگر متصل و كار پرداخت مي گردد.از ديگر زير ساخت هاي مهم كه عمل طلاكوبي روي آن انجام مي شود مي توان علم كه در مراسم مذهبي كاربرد دارد را نام برد .در علم علاوه بر تيغه هاي فلزي پيكره برخي حيوانات و پرندگان نيز وجود دارد كه بعد از ساخت و طلا كوبي روي علم متصل مي گردد.ابزار عمده ي اين حرفه كارد مخصوصي است هر چه ظرافت طرحها و نقوش بكار گرفته شده بيشتر باشد و درعين حال عمل چكش كاري طلا درشيارها دقيق تر و تميز تر انجام شود كيفيت محصول توليد شده افزون تر خواهد بود .

John Doe

مرحله اول

استاد كار توسط کارد مخصوص جاهايي را كه بايستي طلا در آن نشانده شود به شكل ضربدر دندانه دندانه و زبر مي كند.

مرحله دوم

سپس سيمي از جنس طلا كه به آن نقده نيز مي گويند به ضخامت 007/0 سانتي متر در جاهاي زبر شده و شكاف داده شده گذاشته مي شود و با چكش طلا كوبي آن را چكش كاري مي كنند.

مرحله سوم

در انتها با يك قطعه سنگ يشم يا عقيق سطح كار را مهره مي كشند.اين عمل علاوه بر درخشان تر كردن طلا باعث مي شود كه رشته طلا به بدنه فولادي متصل شود.

مرحله چهارم

پس از اتمام كار طلاكوبي بر روي فولاد جوهر مخصوصي ماليده شده و به وسيله حرارت تمام سطح فولاد سياه رنگ مي شود سپس با مصقل پرداخت مي گردد تا كاملا جلا پيدا كند.